Detayl? Bilgi:

 

  300 kg dan 4000 kg?a kadar ta??ma kapasiteli modeller.

  ?ste?e ba?l? a??lma s?resini k?saltan h?z ayarl? modeller.

  Kramiyer di?li ile sessiz hareket.

  G?? ayarlanabilme.

  ?ste?e ba?l? otomatik kapanma.

  Emniyet fotoseli ile arada kalan canl? veya cans?z varl?klar? alg?lay?p durup aksi istikamete ?al??ma.

  Elektrik kesilmelerinde manuel ve ak? ile bir m?ddet daha ?al??abilen model alternatifleri.

  ?al???rken fla??r halinde yan?p s?nen ikaz lambas?.

  Ayn? g?n kurulum ve 2 y?l garanti.