Detayl? Bilgi:

 

  Marketler-hastaneler ve daha bir ?ok mekan i?in art?k bir ihtiya? halini alm?? sessiz,h?zl? ve kullan?? kolayl??? sa?layan son teknoloji sistemlerdir.

  Mikro dalga veya infrared radar sens?r ile otomatik a??lma,otomatik kapanma ve kapanma i?in ayarlanabilir bekleme s?resi (0-9sn)

  200-350 kg aras? ta??ma kapasiteli modeller.

  Tam s?zd?rmazl??? sa?layan ?zel fitil,profil ve f?r?a sistemi.

  Elektronik veya manuel kilit.

  Emniyet fotoseli ile arada kalan canl? veya cans?z varl?klar? alg?lay?p durup aksi istikamete ?al??ma

  Tamamen a??k-kapal?-yar?m a??lma veya tek y?nden a??lma gibi konumlar i?in fonksiyon se?ici anahtar.

  Kendi kendine ??renmeli mikroproses?r.

  Sessiz ve s?rekli performans sa?layan motor.

  Ayn? g?n kurulum ve 2 y?l ger?ek garanti.