Detayl? Bilgi:

 

  Pencereler,garajlar,ma?aza ?nleri ve depo tarz? yerler i?in ??k,g?venli ve son teknoloji sistemler.

  Poli?retan dolgulu veya dolgusuz al?minyum lameller.

  Frans?z ve ?taltan motor alternatifleri.

  Garajlar i?in uyguland???nda istenirse otomatik kapanma ve kapanma esnas?nda arada kalan cisimlere ?arpmamas? i?in fotosel g?venli?i uygulanabilme.

  Elektrik kesilmesi durumunda iste?e ba?l? g?? kayna?? ba?lanabilme.

  De?i?ik renk se?enekleri ve Rall katolo?una g?re boyanabilme.