Detayl? Bilgi:

 

  80'lik oval -110'luk d?z/0,80mm-1mm-1,2mm galvanizli sac malzeme alternatifleri.

  Frans?z ve ?talyan motor alternatifleri .

  Arka taraf? g?sterebilen mikro delikli veya pencereli model se?enekleri.

  Garajlar i?in uyguland???nda istenirse otomatik kapanma ve kapanma esnas?nda arada kalan cisimlere ?arpmamas? i?in fotosel g?venli?i uygulanabilme.

  Elektrik kesilmesi durumunda iste?e ba?l? g?? kayna?? ba?lanabilme.

  De?i?ik renk se?enekleri ve Rall katalo?una g?re boyanabilme.