Detayl? Bilgi:

 

  Manuel veya otomatik sistem alternatifleri.

  Yo?un ?al??maya m?sait sistem.

  ?ekme ?elik borudan imalat(8-27mm).?zerine galvaniz kaplama-Krom kaplama veya elektrostatik f?r?n boya.

  Minumum 10 y?ll?k tasar?m.

  Kuru ya?s?z mekanizma ile bak?m istemeyen sistem.

  ?al??ma ?ekli hidrolik lift.

  Her t?rl? otomasyona uygun. Kumanda ?buton-kartl? giri?-?ifreli giri? veya anahtarl? ?alter.

  ?ste?e ba?l? ara? ge?tikten sonra otomatik a??lma.

  Elektrik kesilmesi ve ar?za durumunda manuel kontrol.

  Emniyet fotoseli veya Loop Dedekt?r ile ?zerindeki varl?klar? alg?lay?p durup aksi istikamete ?al??ma.

  Yerli ?retim.

  Ayn? g?n kurulum ve 2 y?l ger?ek garanti.