Detayl? Bilgi:

 

  Hangar tarz? depolar?n?z i?in en uygun sistemlerdir.

  Yo?un kullan?ma m?sait motor alternatifleri mevcuttur.

  Her iki taraf?0,50mm galvanize ?elik aras? poli?retan dolgulu 40mm kal?nl???nda enine ?izgili veya g?bekli motifli panel.

  Uygulanacak yerin durumuna g?re farkl? ?ekillerde yataklama alternatifleri.

  Kap?n?n ?st,alt ve yan taraflardan s?zd?rmazl???n? sa?layan fitiller.

  Is? izolasyonlu lamine veya polikarbonat cam pencere se?enekleri.yaya ge?i? kap?lar? ...

  Emniyet fotoseli,pn?matik g?venlik lasti?i,yay k?r?lmalar?na ve halat kopmalar?na kar?? emniyet donan?mlar?.

  Her t?rl? otomasyona uygun. Kumanda ?buton-kartl? giri?-?ifreli giri? veya anahtarl? buton.

  Elektrik kesilmesi ve ar?za durumunda manuel kontrol.

  ?ste?e ba?l? otomatik kapanma.

  Ayn? g?n kurulum ve 2 y?l ger?ek garanti.