Detayl? Bilgi:

 

  100 kg ile 1000 kg aras? ta??ma kapasiteli elektromekanik veya pistonlu tip mekanizmalar.

  90 derece standart olmak ?zere 180 dereceye kadar a??labilme ?zelli?i.

  G?? ayarlanabilme ?zelli?i.

  ?ste?e ba?l? otomatik kapanma.

  Emniyet fotoseli ile arada kalan canl? veya cans?z varl?klar? alg?lay?p durup aksi istikamete ?al??ma.

  Elektrik kesilmelerinde man?el ve ak? ile bir m?ddet daha ?al??abilen model alternatifleri.

  ?al???rken fla??r halinde yan?p s?nen ikaz lambas?.

  Ayn? g?n kurulum ve 2 y?l ger?ek garanti.